Peakoosoleku Protokollid

Eesti Laste Abistamisühingu peakoosolek 2020

ELA suvekodus Kärr-Sämstadis 20. juunil 2020, kell 15.00.

Kohal: Aho Rebas, Evert Köstner, Paavo Vöörmann, Martin Rebas, Jüri Helberg, Marje Tui, Helle-Mai Vöörmann, Clara Leteba Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Tõnis Soodla, Elise Vurma.

#1. Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas, protokollijaks Tiina Rebas. Protokolli kinnitajateks Marje Tui ja Hain Rebas.

#2. Tegevuse aruanne 2019
Viidi löpuni peamaja ja mängumaja välisseinte katmine plekist plaatidega ja jätkati akende säästmist. Palju tööd tegid Aho, Marje ja Jüri. Tähistati ELA 70-a juubelit.
Mai ja juuni algul toimusid talgupäevad ja pandi sild vette.
21.-23. juunil tähistati suuremas seltskonnas Võidupüha ja Jaaniõhtut ja peeti ELA peakoosolek.
Otsustati juhatus tagasi valida ja 2020 aastal pidulikult tähistada suvekodu 70.a. juubelit.
Eestist oli kohal kirjanik Imbi Paju.
ELA-l on kirjas 42 liiget ja kassas on 27.000 krooni.
Juuli esimesel nädalal toimus Rebaste traditsiooniline perekonnalaager. Juulis ja augustis külastasid mitmed suvitajad suvekodu. Nn ”juhataja tuba” sai pöhjalikult remonditud.
Augusti keskel toimus hoogne vähjapidu, külastajate hulgas muuseas ajakirjanik ja poliitik Marianne Mikko abikaasaga.
Septembri keskel viidi läbi traditsiooniline seentekorjamise nädalalöpp ja suvekodu talveks koristamine.
Korduvalt on terve aasta suvekodus tööl käinud ELA abiesimees ja töömees Jüri Helberg.

#3. Majanduse aruanne
Laekur Evert Köstner esitas aruande: väljaminekud 14.539:-sissetulekud 18.600, ülejääk 4000:-, kassas 27.000:-

#4. Revisjoni aruanne
Revident Jaagup Perem polnud kohal aga Evert oli ühenduses olnud ja esitas revidendi teadet, et formaalselt on kõik korras.

#5. Juhatuse vastutusest vabastamine
Vabastati juhatus vastutusest möödunud aasta majanduse ja tegevuse eest.

#6. Valimised
Endine juhatus valiti tagasi: Aho Rebas esimees , Jüri Hellberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, Evert Köstner laekur, Martin Rebas veebimeister, Jaagup Perem revident.

#7. Eelarve 2020-08-05
Liikmemaks endiselt 200:-, ööbimine 150:- öö/päev, suurem grupp 1000:- öö/päev. Lapsed alla 15 tasuta.
Otsustati Jüri Helbergile maksta 3000:- reisikulude katteks.

#8. Tegevuskava 2020
8.-12. juuli Rebaste nädal.
14.-16. august vähjapidu.
12.-13. september seentekorjamine ja koristamine.

#9. ELA suvekodu 70. a. juubeli tähistamine toimub Göteborgi Eesti Majas 11.septembril.
Veebimeister teeb pildimängu. Evert Köstner peab peokõne. Otsustati kutsuda Valgeranna, Koitjärve, Metsakodu ja ka Keeleklubi esindajad.
Juubelit koordineerivad Hain ja Paavo.

#10. Koosolek lõpetati kl 16.10

Tiina Rebas
Kirjatoimetaja

Aho Rebas
Esimees

Hain Rebas
Protokolli kinnitaja

Marje Tui
Protokolli kinnitaja

 

Eesti Laste Abistamisühingu (ELA) peakoosolek 2019

Koht ja aeg: ELA suvekodu Kärr-Sämstadis 22. juunil 2019, kl.15

Kohal olid: Aho Rebas, Martin Rebas, Marje Tui, Jüri Helberg, Mart Mägi, Hain Rebas, Tiina Rebas, Jaan Riisenberg, Evert Köstner.

#1. Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas, protokollijaks Tiina Rebas. Möödunud aasta protokoll loeti ette ja võeti teatavaks.

#2. Tegevuse aruanne pro 2018
Esimees Aho Rebas teatas: Jüri Helberg kohal käinud 11 korda, soekomposti kohale toonud ja palju muud teinud.
Maja plekiga katmine sai lõpetatud Aho Rebase, Jüri Helbergi ja Martin Rebase poolt.
Pesutoa ja õlleaia põrand said korda tehtud Aho ja Marje poolt peamiselt. Ka sild sai korda tehtud/õlitatud.
Erik ja Alar Blackedal tegid väga palju kasu, korrastasid elektrijuhtmed ja kittisid aknaid.
Juhataja tuba sai ka ilusti korda – Aho ja Jüri.
Marje Tui on uued kardinad mängumajja õmmelnud.
Eile saabus kohale batuut, Jüri Pärna poolt kingitud.
Toimus ka ”Rebaste nädal”, külastasid Kikased, Anna Rebasel sõpradega nädalalõpp. Ja muidugi traditsioonilised Jaanipäeva pühitsemised juunis, vähjapidu augustis ja septembris seentekorjamine.

#3. Majandus
Puudused on vähenenud. Kassas on 27.000 krooni. Ööbimised on rohkem sisse toonud kui möödunud aastal.

#4. Revisjon
Revident Jaagup Perem kinnitas, et raamatupidamine on korras.

#5. Eelarve pro 2019
Otsustati, et liikmemaks on endiselt 200:-/isik, ööbimine tõstetud 150:-/öö.
Suvekodu üürimine maksab 1000:-/päev suurema seltskonna eest.
3000:- otsustati eraldada Jüri Helbergile sõitmiste ja töö eest.

#6. Valimised
Endine juhatus valiti tagasi: Aho Rebas esimees, Jüri Helberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, Evert Köstner kassapidaja, Jaagup Perem revident, Martin Rebas veebimaster, Jaan Riisenberg ja Hannes Rebas ametita liikmed.

Volitati Aho Rebast ja Evert Köstnerit eraldi kasutama ELA pangaarvet Nordea pangas – plusgiro 723655-7.

#7. Tegevuskava
Jaanipäev, vähjapidu ja seentekorjamine nagu ikka. Tuleb arutada mida teha järgmisel aastal kui on ELA suvekodu 70. aastane juubel.

#8. Kohal algatatud küsimused
Kas jätkata liikmena tennisväljakul?
Ettepanek reserveerida toad esimesel korrusel isikutele kellel on raskusi liikumisega. Kiideti heaks.
Nõuda, et külalised kes pikemaks jäävad oma rämpsu ära viimise eest hoolitsevad.
Akende kordategemine – Jaan Riisenberg luges ette õpetuse.
Veel kord – rohelise maja tualetti tuleb õigesti kasutada.

#9. Koosolek lõpetati kell 16.30.

Tiina Rebas, Protokollija
Aho Rebas, Koosoleku juhataja

Eesti Laste Abistamisühing Göteborgis (ELA) peakoosolek 2018

Koht ja aeg: ELA suvekodu Kärr-Sämstadis 23. juunil 2018, kell 15.00.

Kohal olid: Aho Rebas, Ell Rebas, Jaan Riisenberg, Evert Köstner, Marje Tui, Alaaddin Erdis, Tiiu Nurk, Hannes Rebas, Martin Rebas, Tiina Rebas, Hain Rebas, Mart Nurk.

#1. Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas, protokollijaks Tiina Rebas.

#2. Tegevuse aruanne pro 2017
Esimees: Metsa mahavõtmine toimus aasta jooksul. Jüri Helberg tegi puhastutöid. Suurem töö oli maja plekiga katmine, millega tegelesid peamiselt Jüri Helberg, Aho Rebas ja Martin Rebas. Vanad toolid ja madratsid läksid prügimäele. Kraabiti ja värviti aknaid, peamiselt Marje Tui poolt. Jüri parandas mängumaja seina.
Juuli keskel toimus Rebaste nädal, hiljem tulid endised kolloelanikud. Jüri ehitas ”lasteparki”, haigetoa trepp sai lammutatud. Kas ehitada uus?
Augusts leidis aset traditsiooniline vähjapidu ja septembris seentekorjamise nädalalõpp.

#3. Majandusaruanne pro 2017
Laekur Evert Köstner esitas aruande: väljaminekud 14.125:- sissetulekud 9600:- kassas 16.257:-. Jüri Helbergile on makstud 3000:-

#4. Revisjoni komisjoni aruanne
Ei saanud tehtud kuna revident Jaagup Perem ei saanud kohal olla. Otsustati edasi lükata vähjapeoks. Evert uurib kuidas maksmissüsteemi parandada.

#5. Eelarve pro 2018
Liikmemaks endiselt 200:-, ööbimine100:- öö/päev, lapsed tasuta.

#6. Tegevuskava pro 2018
Rebaste, Blackedalide ja Jüriadode nädalad juulis augustis.
Augusti keskel vähjapidu, septembris seentekorjamine.
Peamaja plekiga katmine jätkub. Uut pliiti on vaja, Aho korraldab.

#7. Valimised
Kõik juhatusliikmed valiti tagasi:
Aho Rebas esimees, Jüri Helberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, Evert Köstner kassapidaja, Jaagup Perem revident, Martin Rebas veebimaster, Jaan Riisenberg ja Hannes Rebas ametita liikmed. Nicke aknameister.

#8. Kohal algatatud küsimused
Rohelise maja tualetti tuleb kasutada õigesti, ainult istudes! On juhtunud möödalaskmisi!

#9. Koosolek lõpetati kell 16.00

Aho Rebas, koosoleku juhataja
Tiina Rebas, protokollija

Eesti Laste Abistamisühing Göteborgis (ELA) peakoosolek 2016

Koht ja aeg: 25. juuni 2016 ELA suvekodu, Sämstad, kell 15.15
Kohal olid: Jüri Helberg, Mart Mägi, Evert Köstner, Jaagup Perem,
Kaie Perem, Aho Rebas, Martin Rebas, Nicke Riisenberg, Ain Sume, Marje Tui, Helle-Mai Vöörmann ja Paavo Vöörmann

1. Koosoleku rakendamine

Aho Rebas avas koosoleku ja koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas, protokollijaks Marje Tui.

2. Tegevuse aruanne

Aho esitas tegevuse aruande suuliselt. Vaata lisa 1.

Otsustati Mart Mägi ettepanekul juhatusele avaldada tänu tehtud töö eest.

3. Majanduse aruanne

Evert Köstner esitas majanduse aruande. Vaata lisa 2.

4. Revisjoni komisjoni aruanne

Audiitor Jaagup Perem teatas, et majandus ja arvepidamine oli korras.
Majanduse aruanne sai heaks kiidetud.

Otsustati aruanded heaks kiita ja juhatust vabastada vastutsest möödunud tegevusaasta eest.

5. Eelarve ja liikmemaks

Tulud: Liikmemaks jääb endiselt 200:- aastas. Ööbimine 100:- ööpäev, lapsed tasuta. Liikmemaks sisse maksta enne hooaja algust,1. mail.

Kulud: Elekter, tenniseklubi 250:-, teemaks 800, remondi-materjal ja Jürile 2000:- reisitoetus. + vana võlg tasuda.

Otsustati järgmisel aastal alustada digitaalse raamatupidamisega. Oma abi selleks pakkus Mart Mägi.

6. Tegevuskava

Rebaste nädal n.28
Vähjapidu 13.8
Seente korjamine 17.9
Töötegemisele ja suvitamisele on kõik alati teretulnud

7. Valimised

ELA juhatus valiti tagasi:
esimees: Aho Rebas
abiesimees: Jüri Helberg
sekretär: Tiina Rebas
laekur: Evert Köstner
ametita liige: Jaan Riisenberg
veebimeister: Martin Rebas
Revident: Jaagup Perem

8. Kohalalgatatud küsimused

Aho Rebas tõstis üles öörahu kehtestamise küsimuse ja pakkus välja, et peamajas ja mängumajas võiks öörahu ja magamine olla eelistatud peale kella 24.00. Ettepanek äratas elavat arutlust ja otsuseni ei jõutud.
Arutati ka noorema põlvkonna osalemist suvekodu hooldamisel ja tegevuse korraldamisel.

9. Koosoleku lõpetamine

Koosolek lõpetati kell 16.25

Koosoleku juhataja Aho Rebas
Sekretär Marje Tui

Eesti Laste Abistamisühing Göteborgis (ELA) peakoosolek 2015

Koht ja aeg: ELA suvekodus Kärr-Sämstadis 20. juunil 2015 kell 15.00.
Kohal olid: Aho Rebas, Evert Köstner, Marje Tui, Jüri Helberg, Hain Rebas, Tiina Rebas, Mart Mägi, Birgitta Mägi.

§ 1. Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas, protokollijaks Tiina Rebas.

§ 2. Tegevuse aruanne
Sügisel 2013 tôi Jüri Helberg kohale rohelise ”hügieenputka”, mida 2014. aasta jooksul on pôhjalikult korda seatud, värvitud ja sisustatud.

2014 külastasid suvekodu ombes 100 isikut. Rebaste nädalast vôtsid osa 24 isikut. Teised suuremad rahvakogunemised olid ”Akvalangistide laager” 6.-10.8, millest vôttis osa 20 inimest ja Rootsi Eestlaste Liidu suvepäevad 1.-3.8, millest vôtsid osa korraga 13 inimest.

§ 3. Majanduse aruanne
Laekur Evert Köstner esitas aruande. 2014.a. kohta: Väljaminekud 7522:-, sissetulekud 10800:-, postgirol 45000.

§ 4. Revisjoni komisjoni aruanne
Audiitor Jaagup Perem teatas kirjalikult, et arvepidamine ja majandus oli korras. Aruanne kiideti heaks.

§ 5. Eelarve
Tulud: Liikmemaks jääb endiselt 200:-/aasta, ööbimine 100:-/ööpäev, lapsed tasuta. Kulud: Elekter, tenniseklubi, remondi materjalid, teemaks – kokku ca 15.000:-.

§ 6 Tegevuskava
Juuli keskel toimub Rebaste nädal. Vähjapidu toimub augusti keskpaigas ja kuu hiljem viiakse läbi traditsiooniline seentekorjamine ja hooaja lôpetamine.
Kavandati peamaja lôunapoolse välisseina katmist plaatidega – Jüri Helberg ja Aho Rebas uurivad materjale ja plaatide hindasid. Jüri lubas ehitada tellingud.
Arutati laulu- ja kunstilaagri korraldamist. Otsustati muretseda uus lipuvarras. Otsustati muretseda uus lipuvarras, kuna vana läks tuulega pooleks. Jüri Helberg uurib.

§ 7. Valimised
ELA juhatus valiti tagasi: Aho Rebas esimees, Jüri Helberg abiesimees, Tiina Rebas sekretär, Evert Köstner laekur, ametita liige Jaan Riisenberg, Martin Rebas veebimaaster, Revidendiks valiti Jaagup Perem.

§ 8. Kohal algatatud küsimused
Tehti ettepanek, et kodulehte https://ela.rebas.se vôiks kasutada rohkem – näiteks panna aktuaalsete fotodega. Otsustati anda Jüri Helbergile 2000:- tema üldiste ELA-ga seotud väljaminekute katteks.

§ 9. Koosolek lôpetati kell 16.30.

Tiina Rebas protokollija.

Eesti Laste Abistamisühing Göteborgis (ELA) peakoosolek 2014

Koht ja aeg: ELA suvekodus Kärr-Sämstadis 22. juunil 2014 kell 15.00.
Kohal olid: Aho Rebas, Evert Köstner, Marje Tui, Jüri Helberg, Hain Rebas, Tiina Rebas.

§ 1. Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhatajaks valiti Aho Rebas protokollijaks Tiina Rebas.

§ 2. Tegevuse aruanne
2013-14 külastasid suvekodu 45 isikut. Jüri Helberg on käinud 22 korda! Vähjaôhtut külastasid 11, seenekorjamist 5 isikut. Rebaste nädalast vôtsid osa 24 isikut.
25. oktoobril 2013 tôi Jüri Helberg kohale rohelise ”hügieenputka”, mida aasta jooksul on korda seatud ja sisustatud. Jüri teatas ka, et torm on 6 puud langetanud ja et ta on teinud torustiku- ja elektritööd ning parandanud mängumaja alust, kuhu vihmavesi kogunes.

§ 3. Majanduse aruanne
Kuna Jaagup Perem polnud kohal, esitas Evert Köstner aruande. 2013.a. väljaminekud 7522:- sissetulekud 10800:-, postgirol 45000. Suuremad väljaminekud: elekter ca 4000:-. Liikmemaksud tôid sisse 5000:- , lisaks ööbimised. RELi käest on 2014. aastaks saadud toetust 6000:-.

§ 4. Revisjoni komisjoni aruanne
Audiitor Evert Köstner leidis, et arvepidamine ja majandus oli korras ning see kiideti heaks.

§ 5. Eelarve
Tulud: Liikmemaks jääb endiselt 200:-/aasta, ööbimine 100:-/ööpäev, lapsed tasuta. Kulud: Elekter, tenniseklubi, remondi materjalid, teemaks – kokku ca 15.000:-.

§ 6 Tegevuskava
Juuli keskel toimub Rebaste nädal, augusti alul REL:i suvepäevad ja peale seda kasutab suvekodu Viirade seltskond. Vähjapidu toimub augusti keskpaigas ja kuu hiljem seentekorjamine.
Otsustati katta peamaja lôunapoolse välisseina plaatidega – Jüri Helberg uurib materjale ja hindasid. Arvati, et tellinguid saaks Oskari käest laenata.
Hain Rebas tegi ettepaneku korraldada laulu- ja kunstilaagri. Räägib sellest Jüri Saluga. Otsustati muretseda uus lipuvarras, kuna vana läks tuulega pooleks. Jüri Helberg uurib.

§ 7. Valimised
Laekur Jaagup Perem teatas, et tahab aasta lôpus tagasi astuda. Evert Köstner valiti järeltulijaks. Ülejäänud juhatus valiti tagasi: Aho Rebas esimees, Jüri Helberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, ametita liige Jaan Riisenberg, Martin Rebas veebimaaster, Revidentideks valiti Jaagup Perem (aastavahetusest 2014/15) ja Lemmi Tui.

§ 8. Kohal algatatud küsimused
Tehti ettepanek, et kodulehte https://ela.rebas.se vôiks kasutada rohkem – näiteks panna aktuaalseid fotosid sisse. Otsustati anda Jüri Helbergile 2000:- üldisteks väljaminekuteks.

§ 9. Koosolek lôpetati kell 16.30.

Tiina Rebas protokollija.

ELA peakoosolek 22. Juunil 2013

Kohal: Marje Tui, Evert Köstner, Mart Mägi, Aho Rebas, Hain Rebas, Jaan Riisenberg, Martin Rebas, Tiina Rebas.

#1. Koosolek rakendati. Aho Rebas valiti koosoleku juhatajaks ja Tiina Rebas protokollijaks.
#2. Möödunud aasta protokoll loeti ette ja kinnitati.
#3. Tegevuse aruanne. Umbes 50 isikut on külastanud, Jüri Helberg 26 korda möödunud veebruaristalates! Rebaste, Kikaste perede kokkusaamised. Tavakohased jaanipäev, vähjaöhtu, seentekorjamine sai ära tehtud. Oskar vöttis talve jooksul suure kuuse , männi j.m.maha. Suur järeltöö sai kevadel tehtud peamiselt Jüri H, Aho, Marje, Hainu ja Tiina poolt. Välisseinaga pole veel midagi tehtud, aknaid parandatakse vähe haaval. Kindlasti tuleb elektrit kontrollida. Hain räägib Tiiduga, Marje Oskariga. Jüriga arutada ”värmepumpi” asjus. Talvel töi Jüri H. Suure hulga Olev Ottilt pärandatud raamatuid Sämstadi hoiule
#4. Majanduse aruanne. Evert teatas et kassas on ca 13000 kr. ja selle summa sees on toetus antud välisseina parandusele.
#5. Revisjon leidis et arved on köik korras.
#6. Juhatus vabastati vastutusest.
#7. Eelarve. Liikmemaks endiselt 200kr, ööbimised100 kr öö pealt, lapsed priilt.
#8. Tegevuskava. Samad üritused nagu ikka. Tuleb välisseina parandada. Plekist Paneel? Tiiduga jälle ühendust vötta, ka elektrei kohta. Rannateed ja ujumiskohta tuleks parandada. Oleks vaja ehk ”röjsåg”, Aho uurib. Mis raamatutega juhtub? Hain uurib kuidas saaks Eestisse EÜsile toimetada.
#9. Kohal algatatud küsimused. Aho tegi ettepaneku et ELA astub RELi liikmeks. Otsustati poolt, on vaja liikmete ninmekiri, pöhikiri ja protokoll. Hain tegi ettepaneku et kutsuda nooremaid Eestist tulnud Sämstadi. Suhtuti positiivselt. Kontakt Otsa fondiga?
#10. Koosolek löpetati-

Tiina Rebas, protokollija

ELA peakoosolek 23. juuni 2012

Kohal: Marje Tui, Aho Rebas, Evert Köstner, Mart Mägi, Kaie Perem, Nicke Riisenberg, Hain Rebas, Tiina Rebas.

#1. Koosolek rakendati. Aho Rebas valiti koosoleku juhatajaks ja Tiina Rebas protokollijaks.
#2. Möödunud aasta protokoll loeti ette ja kinnitati.
#3. Aruanded. Umbes 150 külastust tehti 2011, köige suurem üritus oli jaanipäeva- pühitsemine. Teised suuremad üritused olid vähjapeod, seentekorjamine Rebaste perekonna kokkusaamised.
Jüri Helberg on korstent ja torusid parandanud. Ka Nicke ja Aho on kevadel käinud tööd tegemas.. Tiit Kaar käis mödund sügisel löunapoolset välisseina vaatamas, arvas et läheb väga kalliks maksma. Jüri arvab et saab lihtsamini läbi, on ise aknaaluseid parandanud. Nicke on uurinud aknaid ”Återbruketis” aga pole midagi leidnud. Elektriasja pole aetud. Köik saarepuud vöeti Oskari poolt maha talve jooksul. Veebileht on täiendatud. Mägradest pole enam jälge.
#4. Majandusaruanne. Jaagup luges ette. Kassa on kasvanud 13.000. krooni vörra. Sellest on 10.000 toetus ettenähtud seina paranduseks, 3000kr. on ööbimississetulekud. Kulud 15.000, tulud 28.000, ülejääk seega 13.000. Kassa on 42.000.
#5. Revisjon leidis et köik on korras. Vöiks aga raha rohkem kasutada!
#6. Juhatus vabastati vastutusest.
#7. Eelarve. Uut külmkappi oleks vaja. Elektriasja tuleb uurida kuna juhtmed on vanad. Tuleb katsuda kätte saada elektrikut kes teeb korraliku läbivaatamise. Köik ettepanekud on teretulnud! Üks vöimalus oleks lasta panna üles ”solcellspanel”, vöi ehk ”värmepump”. Mart Mägi uurib asja.
Liikmemaks endiselt 200 kr (parajasti on liikmearv 33). Ööbimised 100 kr. iga öö pealt, lapsed endiselt priilt. Muidu oleks tegevus sama kui siiamaani. Hain tegi ettepaneku korraldada kunstilaager mönel nädalalöpul näiteks Jüri Salu juhatusel.
#8. Valimised. Endised tagasi: Aho Rebas esimees, Jüri Helberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, Jaagup Perem kassapidaja, Jaan Riisenberg, Martin Rebas veebimaster. Evert Köstner, Lemmi Tui revisjon.
#9. Kohal algatatud küsimused. Nicke: tuleb koristada metsaalust rämpsust. Üldse peaks igaüks oma jäänuste eest hoolitsema. Oleks vaja paremat pesuruumi – tuleb asja uurida.. Otsustati anda Jüri Helbergile 1000 kr. söidukulude katmiseks
#10. Koosolek löpetati.

Tiina Rebas, protokollija

ELA peakoosolek 25/6 2011

Kohalolijad: Aho Rebas, Martin Rebas, Hannes Rebas, Hain Rebas, Marje Tui, Kaie Perem, Tiina Rebas, Jüri Helberg, Nicke Riisenberg, Jaagup Perem, Ain Sume.
Esimees Aho Rebas avas koosoleku ja päevakord kinniotati järgmiselt:

1. Koosoleku rakendamine.
2. Möödunud aasta protokolli kinnitamine
3. Tegevusaruanne
4. Majandusaruanne.
5. Juhatuse vastutusest vabastamine.
6. Tegevuskava.
7. Eelarve, liikmemaks.
8. Juhatuse valimine.
9. Kohal algatatud kusimused.
10. Koosoleku löpetamine.

#1. Aho Rebas valiti koosoleku juhatajaks ja Tiina Rebas protokollijaks.
#2. Tiina Rebas luges ette möödunud aasta protokolli mis seejärele kinnitati.
#3. Tegevusaruanne. Suur üritus oli 60. aasta juubel, milest vöttis osa paarkümmend isikut. Seoses sellega tehti seminar, mis lindistati Juri Pärna poolt – kui vöimalik tuleks veebilehele panna. Avaldati ka mitu artiklit Päevalehes seoses juubeliga.
Tavakohaselt viidi ka läbi vähjaöhtu augustis ja seenekorjamine septembris.
Uusi mööbleid on toodud. Pööningul on pörand vastu lipuväljakut tugevdatud, kuhu on paigutatud Eesti raamatuid. Muuseumiks?!
#4. Majandusaruanne esitati Evert Kösteri poolt. Aasta ulejääk on 3.300 :-. Revisjon leidis et köik on korras.
#5. Juhatus vabastati vastutusest.
#6. Tegevuskava: 9. juulil Oskari poolt uheks ööks uuritud.
11– 17. juuli Hain Rebase suurpere.
15 – 17 juuli ”Avatud uksed”
28.- 31 juuli Eesti arstid
12.- 14 augusti vähjapidu.
16 – 18 september seentekorjamine ja hooaja löpetamine.
Paluda Oskarit mägradega midagi peale hakata. Oskar on ka lubanud ülejäänud saarepuud maha vötta.
Veebilehte peks täiendama ja protokollid sisse viia alates aastast 2005. Aho paneb kuulutusi Päevalehte ELA logo all.
#7. Eelarve, liikmemaks. Arutati liikmemaksu suurust – jäi endiselt 200:-. Ööbimised ka endiselt 100:- esimese öö eest , pärast 50:-. Suuremaid väljaminekuid pole ette näha. Aho arvas et maja löunapoolset välisseina tuleks välja vahetada. Hain küsib Tiidu käest kas tal on vöimalik tulla vaatama mis vöiks teha. Nicke uurib kas on leida sobivaid aknaid, kuna möned aknad on väga viletsas korras. Tuleks ka elektrit kontrollida.
#8. Valimised: Aho Rebas esimees, Jüri Hellberg abiesimees, Tiina Rebas kirjatoimetaja, Jaagup Perem kassapidaja, Jaan Riisenberg, Martin Rebas veebimaster. Evert Köstner, Lemmi Tui revisjon.
#9. Kohal algatatud küsimused. Otsustati Jüri Helbergile anda 1000:- kulude katmiseks – käimised vägföreningu koosolekul, vee ärakeeramine- peale panemine, ja üldine hoolitsemine. Arutati kuidas meelitada rohkem noori Sämstadi.
#10. Koosolek löpetati.

Tiina Rebas, kirjatoimetaja