ELA tegevus 1970-1979

ELA tegevus 1970

Biafra sôda, Nobeli auhind Solsjenitsynile, eesti noorte talveülikool Rjukanis, rahutused Pôhja-Iirimaal, Assuani tamm valmis, de Gaulle ja Nasser surevad, skautide maailmalaager Saksamaal,

Suvekodu lapsed ja personal 1970

Suvekodu tegevus

Suvekodu alustas oma tegevusega 16. juunil 20 lapsega ja 9 inimesega personalis. Tegevus toimus nagu tavaliselt: suplemine, matkad, sport, mängud, lôkkeôhtud ja tantsuôhtud. 25. juunil tuli kaks autotäit politseinikke ja teisi ametnikke otsima oma kodust Göteborgis kadunud Robert Holmasaarit, keda arvati koloniis viibivat. Politseid olid väga umbusklikud ja ebaviisakad. Ehitati kividest ja samblast Mini-Eesti.

Külastuspäeval oli palju rahvast kohal ja lapsed esitasid piduliku eeskava laulude ja deklamatsioonidega millele lisandusid kôned. Tehti eesti keele ja laulu tunde lastega. Mängiti jalgpalli Brastadi ja Barkedali noorte vastu ja korraldati öömäng suurtematele lastele. Korraldati tavakohane väljasôit Lysekili. On järjest külalisi suvekodus – enamasti endine personal ja nende perekonnaliikmed. Suvekodu töötas vähese laste arvu tôttu ainult üks kuu, kuni 13. juulini.

Vasakult – Ulf Möck, Ann Varma, Jaak Roosa, Andres Merelaid, Alar Sidron, Leena Kotkas, Otto Jungermann, Mikk Uudelepp, Toomas Ello, Rein Uuskyla

Puhkekodu

Peale laste suvekodu tegevuse lôpetamist toimus Jakob Aljase ja Eesti Komitee Göteborgi Osakonna korraldusel täiskasvanute puhkekodu 17.7 – 31.7, millest vôttis osa 10 naist.

ELA juhatuse tegevusest

Juhatuse protokollist 1970-03-18: Elektrivoolu viimine sauna. Mitu aastat on kône all olnud elektrivoolu viimine sauna. See on seisnud seni teostamata. Küsimus otsustati suvekodus olles kindlaks teha, mil viisil oleks juhete viimine kôige hôlpsam teha ja millal see töö ette vôtta.

Peakoosolek 1970-06-09: Külastuspäev on pühapäeval 28. juunil. Suvekodu propageerimise môttes on see Noorte Päeva nime all. Teisest suvekodust tuleb noori ettekannetega ja Ivar Grünthal esineb kônega. ELA ja EK Göteborgi Osakond korraldavad bussisôidu suvekodusse hinnaga kr 15:- edasi-tagasi, noortele tasuta.

Juhatuse koosolek 1970-09-24: Göteborgi Sotsiaalförvaltningu direktori poolt on tehtud ettepanek järgmiseks aastaks ühendada kaks Göteborgi laste suvekodu, et saada vähemalt ühe lastekodu jaoks täis arv lapsi kahe vahetuse tegevuse jaoks, ehk vôtta suvekodusse lapsi rootsi perekondadest. Ettepanekut arutati mitmekülgselt, millest selgus, et linnavalitsuse poolt püütakse pagulaste kultuurilisele tegevusele survet avaldada ja eestlaste laste arvu vähenemisega eesti lapsed rootslastega ühte panna, ühtesulatamise eesmärgiga.

Koosolek jôudis otsusele, et küsimuse kôigekülgseks läbiarutamiseks tuleb GES juhatusega korraldada ühine nôupidamine Eesti Majas 8. oktoobril s.a. Selleks tuleb vastavad kutsed välja saata. Kuna suvekodus väikest elektriplaati enam ei vajata, otsustati see Harri Velbrile maha müüa, kes selle vana roostetanud plaadi eest 15 krooni oli nôus maksma.

ELA tegevus 1971

Gösta Fåglum Pettersson vôidab Giro d´Italia, sôda Pakistanis, Louis Armstrong, Nikita Chrustjov ja Igor Stravinskij surevad, Idi Amin vôimule Ugandas,

Suvekodu tegevus

Suvekodus tegevus kestis üks vahetus alates15.6 kuni 13.7.

Lôkkeôhtu vorstide grillimisega

ELA juhatuse tegevus

Peakoosolek 1971-05-06: ELA esimees Evald Soomägi tervitas kôiki koosolekust osavôtjaid ning selgitas ka pôhjuseid mispärast tänasest koosolekust ei saa osa vôtta meie tulihingeline noorte sôber ning noorte organiseerija hr Jakob Aljas, kes viibib praegu Sahlgrenska haiglas.

(Märkus: Jakob Aljas suri suvel 1971)

Hr Evald Soomägi andis üksikasjalise ülevaate nii ELA kui lastesuvekodu tegevusest ja nimetas eriti neid majanduslikke raskusi, milles lasuvad eriti suvekodu 1971.a. ja ka edaspidi käigus hoidmisega. Göteborgi linnavalitsuselt saadi tasu kr 17:90 päevas suvekodus oleva lapse eest ja ainult nende laste eest kes elavad Göteborgi linna piirkonnas. See pôhjustas 1970.a. tegevuses suure puudujäägi. Juhatus on püüdnud selles osas teha oma parima, et vastavate ametiasutuste tähelepanu juhtida just sellistele otsustele (näiteks linnavalitsuse toetus rootsi laste suvekodudele, milline oli kaks korda suurem lapse pealt päevas) millised tunduvad meile kui solidaarsetele kuningriigi kodanikudele väga ebaôiglased. Juhatus ja peakoosolekust osavôtjad avaldasid suurimat ja sügavat tänu adv. Ado Parlole, kellel on korda läinud vastava selgituskirja esitamisega ja isiklikke kontaktide-läbirääkimiste tulemusena saada toetust möödunud tegevusaasta kulude katteks kr 6.300:-.

Möödunud sügisel (1970) korraldati ühine koosolek ELA ja Göteborgi Eesti Seltsi poolt ülalpeetava laste suvekodu ”Valgeranna” juhtivate isikutega – ühise suvekodu korraldamise kohta – kas vôi teise vahetuse osas. Ühise suvekodu korraldamine on ka Göteborgi linnavalitsuse soov. GES juhatuse arvates nende lastesuvekodu osas asi nii dramaatiline ei ole – vähemalt mitte käesoleval aastal. Seega vastus /koostöö osas/ eitav.

ELA tegevus 1972

Nixon külastab Hiinat, Henry Kissinger kuulus diplomaat, verised olümpiamängud Münchenis, Kjell Isaksson teivashüpe maailmameister, Baader-Meinhofi jôuk vangistatud, Ölandi sild valmis, sôda Vietnamis, esimene ESTO Torontos

ELA juhatuse tegevus

Juhatuse koosolekul 1972-03-13 andis Ado Parlo informatsiooni suvekodu edaspidiste vôimaluste kohta.

Laste arv on aastast aastasse kahanenud ja on raske uusi lapsi juurde saada. Ruumide kohta on tehtud märkusi – peaks tegema remonte, mis meie praeguste majanduslike vôimaluste juures meil üle jôu käivad. Göteborgi Socialförvaltning on lubanud toetust 21 krooni lapse pealt päevas, kuid mitte üle 15.225 krooni. Samaaegselt tahavad nad nii-öelda täielikku kontrolli meie suvekodu üle.

Kuna laste arv on nii palju kahanenud ja meie majanduslik olukord vastavalt nôrgenenud, otsustasime jätta 1972.a. suvel suvekodu korraldamise ära. Otsustasime suvekodu hooned vôimaluse korral välja üürida, et saada raha majade remondi jaoks (peamaja katus tuleb parandada, et vihm sisse ei sajaks jne). Uute majandamise vôimaluste korral läheb suvekodu jälle käiku.

Juhatuse koosolek 1972-05-09: Otsustati esitada palve Eesti Abi Suvekodude Kuratooriumile ja Eesti Noortetööle nôupidamise korraldamiseks, et ühiselt planeerida suvekodude majandamist ja tulevikku Rootsis.

ELA tegevus 1973

Watergate-skandaal, Chile president Allende môrvatakse, Picasso sureb, Carl XVI Gustaf saab Rootsi kuningaks, Jom Kippur-sôda Siinai poolsaarel, naftakriis Rootsis,

Suvel toimusid Liberaalse Erakonna suvepäevad, kus suvitati ja peeti loenguid ja seminare Eesti teemadel.

Hain Rebas, Karin Maandi, Jaak Maandi, Ene-Mai Rebas, Leena Männik, Tiina Rebas

Osvôtjad olid: Mart Nurk, Tiiu Nurk, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Tina Meri, Enn Meri, Andres Koern, Helgi Loit, Valve Nôu, Jaak Jüriado, Jüri Männik, Leena Männik, Anne Jüriado, Jaak Maandi, Karin Maandi, Mart Maandi jr, Mai Männik, Aho Rebas, Ene-Mai Harjula, Peeter Klaar, Reet Baugus, Tônu Riomar, Enno Klaar, Mart Maandi, Toomas Voogand, Sirje Koern, Jaak Kruusmägi.

Liberaalse Erakonna seminarist osavôtjad 1973


ELA tegevus 1974

Ingemar Stenmark slaalomi meister, ABBA Eurovisiooni lauluvôistluse vôitjad, Valéry Giscard d´Estaing Prantsusmaa presidendiks, Björn Borg vôidab Pariisi tenniseturniiri, Nixon lahkub ametist – Gerald Ford asendab

Suvel korraldati Sämstadi suvekodus 29.-30. juunil seminar Estovisioon.

Osavôtjad olid m.h.: Andres Küng, Leena Männik, Mari Kiiman, Jaak Kiviloog, pr Kiviloog, Alur Reinans, Enn Vasur, Madli Kurdvee, Jaak Jüriado, Ivar Lill, Aho Rebas, Jaan Männik, Tônu Rebane, Andres Niitepôld, Mart Suurküla, Tarmo Oja, Nisse Lindeberg-Lindvet, Hain Rebas, Imant Rebane, Jaak Maandi, Jaan Seim, Mirjam Jaanivald, Harri Olt, Ivo Iliste, Tiina Rebas, külalistena Lii ja Jüri Baumann ja Mati Nurk.

ELA juhatuse tegevusest

Juhatuse koosolek 1974-06-10: Jakob Aljase mälestusfondi arvel oleva rahaga Götabankenis otsustati ka jääda äraootavale seisukohale. Kas vastav mälestustahvel üles panna Göteborgi eesti Majja – muidugi vastava lubaduse saamisel Göteborgi Eesti Maja juhatuselt, vôi siis kivvi raiuda vastav tekst suvekodu maaalal olevasse kaljusse? Selles osas kindlat otsust ei tehtud, kuid astutakse läbirääkimistesse Eesti Maja juhatusega.

Eesti Liberaalne Erakond on avaldanud soovi, et nad saaksid üürida laste suvekodu oma suvepäevade kokkutulekuks 29. ja 30. juuniks k.a. Juhatus otsustas nende soovidele vastu tulla ja minimaalse tasu eest seda vôimaldades, kuna üks nende päevade korraldajaks on ühingu sekretär Aho Rebas. Kontakti pidajaks jääb veel Evald Soomägi.

Kuna väljavaated on väga minimaalsed, et suvekodu hooneid saame veel kasutada avaliku lastekoduna – ilma pôhjaliku kapitalremondita – siis arutati ka küsimust, kas mitte lastekodu likvideerida – koht ära müüa? Esialgu juhatus siiski jäi n.n. äraootavale seisukohale. Ruume vôiks kasutada, näiteks nagu eelmisel aastal suvekoduna ”suurperekonna” kokkutulekuiks. Juhatusliikmed kôik pooldasid seda ning üldiselt sellist olukorda mis vôimaldaks ELA-le sissetulekuid kindlate kulude katteks.

Hain Rebas kônelemas ELA 25.a. juubeli tähistamisel

17. augustil tähistati Sämstadi suvekodus ELA 25.a. juubelit. Päevakohase kône ilusal suvisel päeval pidas Hain Rebas. Kohal viibisid m.h. perkonnad Rebas, Harjula, Sikkar, Johansson, Ello, Helberg, Kallang, Peet ja Soomägi.

ELA tegevus 1975

Baader-Meinhofi jôuk tegutseb Stockholmis, Vietnami sôda lôpeb, Suezi kanal taasavatakse, rahutused Liibanonis, Helsinki leping rahu alalhoidmiseks, Franco sureb Hispaanias, XVIII üldlaulupidu Tallinnas

Suvel viibis Sämstadi suvekodus ETL (Eesti Tuleviku Lootus) suurpere ja mitmed teised külastajad. Suurpere tegevusest vôtsid osa perekonnad Maandi, Männik, Vasur, Aule, Rebas, Rebas, Jüriado, Riisenberg ja Nurk.

Suurpere vestlemas ja puhkamas suvekodu ôuel

Suvel ehitati ka laudadest ja petrooleumivaatidest parv, mis sai nimeks ”Taara”. Viimasel juulil korraldati parve esimene meresôit. Sellest vôib lugeda külalisraamatus:

Täna on suvekodus tähtis päev olnud. Uus parv Taara läks peale mitme ümberehitamise esimesele ôigele meresôidule Linnusaarele. Tüürimees oli Toomas, kapten ja reeder oli Aho. Peale tunni aja sôudmise jôudsime ometi saarele. Tagasiteel juhtus mitu äpardust: 1. Masina-avarii (aer läks katki). 2. Mees üle parda (torm lôi kapteni merde). 3. Mootor läks katki (aer kukkus vette ja sai tuukri poolt ära toodud).

See oli vist Taara esimene ja viimane reis väljaspool rannikupiirkonda. Ôhtul oli meil ônnestunud(?) reisi puhul pidu – esiteks lôke, pärast hännakute ja veini pidu. Kohal olid: Aho Rebas, Toomas Ello, Ene-Mai Rebas, Helmo Ello, Aino Ello, Helle-Mai Ello, Miklos Horvath ja Toomase sôbranna.

Sügisel Taara kadus rannast ära, aga leiti järgmisel suvel lammutatud olekus porirannas.

ELA tegevus 1976

Rootsi kuningas abiellub, olümpiamängud Montrealis ja Innsbruckis, Björn Borg vôidab Wimbledonis, Mao Tsedong sureb, Jimmy Carter USA presidendiks, sôda Angoolas, Ingemar Stenmark slaalomimeister, rahutused Lôuna Aafrikas, ESTO Baltimores

Jälle oli ETL suurpere koos, seekord 23.6 – 5.7. ja osalt vähjapeol 7.8.

Osavôtjad olid Johan Rebas, Siim Broberg, Lena Holmström, Staffan Lingstedt, Aili Aasa, Linda Peet, Tônis Tikas, Lii Baumann, Jüri Baumann, Mare Riisenberg, Nicke Riisenberg, Jaagup Perem, Kaie Perem, Toomas Perem, Peeter Lee, Martin Lee, Irma Lee, Karel Rebas, Karin Maandi, Mart Maandi, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Hain Rebas, Aho Rebas, Martin Rebas, Ene-Mai Rebas, Linda Riisenberg, Tiiu Nurk, Mati Nurk, Johan Nurk, Alaaddin Erdis, Mare Erdis, Zekiye Erdis, Gülperi Erdis, Tiina Rebas, Lenna Vasur, Jonas Vasur, Fabian Vasur, Tom Rebas, Clara Rebas, Ell Rebas

Rannas päevitamas. Vasakult – Tiina Rebas, Karel Rebas, Peeter Lee, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Jaagup Perem, Irma Lee, Mart Nurk, Nicke Riisenberg, Tiiu Nurk, Mare Riisenberg

ELA juhatuse tegevusest

Juhatuse koosolek 1976-05-12: Otsustati suvekodu pumba korda seada. Otsustati ka osta suvekodule sôudepaat ja elektriplaat. Suvitajad maksavad 15 krooni öö pealt – lapsed on suvekodus tasuta.

ELA tegevus 1977

Elvis Presley, Charlie Chaplin ja Maria Callas surevad, Charta 77 Tsehhis, sôda Rodeesias, laulupidu Göteborgis, Metroo seminar Trollebos

Seoses Jaaniôhtuga kogunes jälle ETL suurpere Sämstadi suvekodusse nädalaks ajaks.

Osavôtjad olid Aho Rebas, Martin Rebas, Ene-Mai Rebas, Karin Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Leena Männik, Jüri Männik, Kristian Männik, Tiina Männik, Anu Jüriado, Jaak Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Enn Vasur, Jaak Maandi, Katrin Maandi, Karin Maandi, Karl Maandi, Mart Maandi, Tiina Aasa, Hans Aasa, Kalli Klement, Sofia Aule, Laur Aule, Tiiu Nurk, Mati Nurk, Evi Käss, Andreas Aule, Anne Reinson, Pia Aule, Ell Rebas, Tom Rebas, Clara Rebas, külalistena Els Raal-Ohlson ja Louise Raal-Ohlson.

Suvekodu ”Flume-Ride” ja katuse vahetamine

Augustis toimusid katuse vahetamise talgud. Peamaja vanad purunenud katusekivid vahetati suurte papp-plaatide vastu. Ôhtul toimus vägev vähjapidu.

Katusetalgutest vôtsid osa Tiiu Tikas, Aho Rebas, Kerstin Lindén, Ene-Mai Rebas, Enno Rattas, Karel Rebas, Tiina Rebas, Hain Rebas, Johan Rebas, Jaan Soome, Tônis Tikas, Linda Peet, Arne Peet, Helmo Ello, Gerhard Peet, Ôie Peet, Robert Rebas ja Evald Soomägi.

ELA juhatuse tegevusest

ELA peakoosolek 1977-07-02: 1976.a. tegevusaruanne esitatakse esimehe poolt. Korrapärast suvekodu pole korraldatud, aga ETL suurpere raames suvekodu siiski täidab oma otstarvet. ELA juhatus avaldab tänu suurperele tehtud töö ja tegevuse eest.

ELA uus juhatus 1977. Esimeses reas vasakult Helmo Ello, Anu Jüriado, Leena Männik, Evald Soomägi. Tagumises reas Gerhard Peet ja Aho Rebas.

Kassa on revideerimata ja kinnitamata alates aastast 1973. Kassapidaja Evald Soomägi annab lühidad aruanded aastate sissetulekute ja väljaminekute kohta. Otsustatakse Evald Soomägi ettepanekul lasta revisjonikomisjonil kassapidamist revideerida ja vôimaluse korral kinnitada.

Jaak Maandi – Milleks Kärr-Sämstadi suvekodu? 1977-07-07

Peale tavalise suvekodu tegevuse lakkamist on Sämstadi suvekodu hooneid ja maa-ala kasutatud môningateks suvepäevadeks, vähemalt ühel korral seminariks ja juba kuus korda perekonna suvekoduks suurpere vormis. Tôenäolikult on Sämstad ka kujunenud väljasôidu kohaks Lääne-Rootsi ELA liikmeile.

Kuna pole pôhjust arvata, et Sämstad kunagi uuesti leiab kasutamist tavalise laste suvekoduna, tuleks olemasolevale kinnisvarale leida uus otstarve ja tegevus.

Milline vôiks olla suvekodu tegevus? Kôige loomulikum oleks jatkata seda tegevust mis loomulikult juba suvekodus peale 1971. aastat aset on leidnud. Mônda tegevusala vôiks siiski püüda laiendada, selleks, et anda kindlamat alust suvekodu majandusele ja juurde soetada teatud inventari.

Suvekodu vôiks kasutusel olla umbes kolm kuud praeguse kolme nädala asemel. Olemasolev perekonnasuvekodu vôib tôenäoliselt edasi kesta veel mitu aastat. Teatud huvi sarnase ettevôtte vastu näib leiduvat ka väljaspool seda gruppi kes seda seni on pidanud. Järelikult vôiks soovitada, et moodustataks teisi gruppe mis töötaks umbes samades vormides kui ETL suurpere.

Suvekodu on sobiv suvepäevade, s.t. ühe- vôi kahepäevaste vabaôhuürituste korraldamiseks. Eriti loomulik vôiks Sämstad olla Lääne-Rootsi eesti organisatsioonidele. Mitmesugused kursused-seminarid-ôppepäevad toimuvad kohtades nagu Metsakodu, Koitjärve ja Kungla. Suveti on nimetatud kohad tihti pidevalt kasutuses ja alati pole vôimalik kôigile üritustele ruumi anda. Pealegi on seal varustus niisuguse tegevuse jaoks väga puudulik (mil pôhjusel suur osa eesti kursusi toimub hoopis mujal). Eeldusel, et Kärr-Sämstadis on vôimalik teha môningaid täiendusi inventari osas, oleks Sämstad väga sobiv niisuguste ürituste pidamise paigana. Sel alal vôiks Sämstad endale isegi luua eri profiili.

Milliseid paradusi-täiendusi oleks vaja?

Köök on ürituste suuruse osas määrav (enam kui toad ja voodid). Köögi kapatsiteeti tuleks tôsta nii, et oleks vôimalik toitlustada kuni 60 isikut. Edasi tuleks söögi valmistamine teha mônevôrra hôlpsamaks.

Köögi taga olev tuba tuleks sisustada elutoaks nii, et see oleks kasutatav m.s. ôhtuteks istumisteks (köögile lisaks vôi köögi asemel).

Magamistoad vajaksid jälle korda seadmist ja uusi madratseid vooditele.

Mängumaja oleks peale laste mängimiskoha kasutatav kui söögi- ja loengusaal.

Kontorituba. Suuremate kokkutulekute puhul on kindlasti vaja kohapeal materjale välja kirjutada, paljundada, jne. Oleks hea kui kôik see tegevus saaks toimuda ühes toas mida muuks ei kasutata. Samas vôiks lukustatult hoida ka kursustel vajalikud projektorid ja muud ôppevahendid. Kontoritoaks sobib üks mängumaja väiketubadest.

Saun on väike ja suuremate saunastamiste ajal ebaefektiivne (sooja ja külma vatt tassitakse sauna ja pesutoa vahel mille tagajärjel temperatuur langeb ja pesemisruumi pole vôimalik täielikult kasutada). Vaja oleks lisada soojavee paak ahju küljele, sauna viiv külma vee kraan, saunast pesukotta viiv sooja vee kraan.

Spordiplats. Olemasolevad sporditarbed ja mänguasjad on kulunud ja tihti katkised. Spordi-plats vajab kordaseadmist ja muruga katmist.

Kuidas seda kôike teha? Nimistu on môeldud selleks, et seda edasi arutada, teha valik ja järgukaupa ja vôimaluste avanedes läbi viia. Môned täiendused ei pea olema ainuüksi Sämstadi jaoks. Tegevus, hoonestik ühes inventariga ja majandamisvôimalused on üksteisega suurel määral seotud. Tegevus eeldab teatud inventari, milleks vajalikke summasid omakorda vôib olla vôimalik muretseda eeldusel, et toimub teatud tegevus.

Märkus: Aastaks 2003 on mitmed Jaak Maandi ettepanekud läbi viidud. Köök on remonditud ja uuendatud. Elutoad on remonditud ja vooditele on muretsetud uued madratsid, tekid ja padjad. Spordiplats on laiendatud ja muruga kaetud. Sauna on toodud elekter ja on muretsetud uus saunaahi. On uuendatud sporditarbeid ja mänguasju. Rannas on mugav pontoon-supelsild ja paat.

ELA tegevus 1978

Ola Ullsten Rootsi peaminister, 900 surnut ”Rahva templis” Guyanas, Karol Wojtyla saab paavstiks Johannes Paulus II, Camp David-leping Lähis-Ida tuleviku kohta, Metroo Ojamaal

Kevadel 1978, kui Aho Rebas tuli suvekodusse, et veed käima panna ja maja korda seada suveks, oli tal pôhjust kirjutada külalisraamatusse:

Paistab, et maja on talvel olnud täielik hiirte ja rottide pesa. Kôik kohad on täis hiirte sônnikut ja katkinäritud asju. Pesutoas olevatesse ämbritesse on umbes tosin hiirt ise enestest hiirtesuppi teinud – väga delikaatne! Isegi külalisraamatusse on môned hiired oma jäljed jätnud. Kui ma nüüd seda pilti siin köögis katsun kirjeldada, siis kuulen järjest kuidas hiired liiguvad teisel korrusel. Tänane väljasôit siia Sämstadi on ôieti üks EÜS-i Göteborgi Koonduse üritus – kahju et siia inimlikumat seltskonda kokku ei tulnud!

Suurpere valmis matkamiseks suvekodu ümbruses

ETL suurpere viibis suvekodus 19.6 – 4.7.

Osavôtjad olid Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Aho Rebas, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Karin Rebas, Ell Rebas, Tom Rebas, Clara Rebas, Anna Rebas, Jüri Männik, Leena Männik, Kristian Männik, Tiina Männik, Tônu Rebane, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Mart Mägi, Birgitta Mägi, Mati Nurk, Tiina Timusk, Topher Timusk, Tiiu Nurk, Maret Rebane, Tiiu Kruuse, Kaie Perem, Jaagup Perem, Toomas Perem, Kristian Perem, Enn Vasur, Lenna Vasur, Jonas Vasur, Fabian Vasur, Johanna Vasur, Nicke Riisenberg, Linda Riisenberg.

Juulis tulid esimest korda Stockholmist sukeldujad, perekond Viira (Rein, Kristina, Margus ja Artur) oma sôpradega. Nad viibisid suvekodus 23.7 – 29.7.

Laste pidu mängumajas – teenindatud hoolsate emade poolt

ELA juhatuse tegevusest

Juhatuse koosolek 1978-01-25: Arutatakse Lysekili kommuuni soovi meilt saada kava Säm-stadi suvekodu remondiks. Otsustati Lysekili kommuunile esitada järgmised ettepanekud: 1. Vana peamaja lammutada ja asemele ehitada uus elamu 30 lapsele ja personalile ja ka köögi, söögisaali, pesuruumide ja toalettidega. 2. Mängumaja pôhjalikult renoveerida ja isoleerida. 3. Spordiplatsi suurendada ja korda seada.

Uue peamaja kavandi muretsemiseks otsustati pöörduda arhitektide Wello Uuskyla ja Vello Riomari poole.

ELA astub Sämstadi Tenniseklubi liikmeks

Alates detsembrist 1978 on ELA Sämstadi Tenniseklubi liige. ETL suurpere algatusel osteti hiljuti loodud tenniseklubi osatäht à 1000 krooni, mis annab suvekodu kasutajatele kaks kindlat tundi tenniseväljakul ”igaveseks ajaks”. Esialgse kava järgi on ELA tunnid esmaspäeviti kell 12 ja neljapäeviti kell 16. Teistel aegadel vôib väljakut kasutada juhul kui see on vaba.

ELA tegevus 1979

Khomeini vôimule Iraanis, Harrisburgi tuumajôuônnetus, Thatcher Inglismaa peaministriks, N Liidu sôda Afghanistanis

ETL suurpere elas ja tegutses Sämstadi suvekodus nädal aega alates 19.6.

Krevetipidu suvekodu köögis – Anu Jüriado, Leena Männik, Jaak Jüriado, Jüri Männik, Tiiu Nurk, Raija Hirsch, Katrin Maandi, Enn Vasur, Lenna Vasur, Tiina Rebas, Ene-Mai Rebas, Mati Nurk.

Osavôtjad olid Aho Rebas, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jüri Männik, Leena Männik, Kristian Männik, Tiina Männik, Enn Vasur, Lenna Vasur, Fabian Vasur, Jonas Vasur, Johanna Vasur, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Jaak Maandi, Katrin Maandi, Mart Maandi, Karl Maandi, Peeter Maandi, Karin Maandi, Gert Hirsch, Raija Hirsch, Jaan Hirsch, Heli Hirsch, Mati Nurk, Tiiu Nurk, Nicke Riisenberg, Mare Riisenberg, Leena Riisenberg, Linda Riisenberg.

Nagu tavaliselt suvitati, tehti sporti ja väljasôite. Ôhtuti istuti koos köögis vôi lôkke ümber, peeti teaduslikke ettekandeid ja pidutseti. Kui Jüri Männikul oli sünnipäeva pidu köögis, algas suur tantsimine, kus kôik naised soovisid sünnipäevalapsega tantsida. Gert Hirsch sai kadedaks, pani naise riided selga ja kutsus Jüri tantsima. Tants läks järjest ägedamaks, kuni môlemad äkki vajusid läbi pôranda! Oli lôbu laialt! Järgmisel päeval Gert parandas pôrandat ja kattis augu suure plaadiga.

Juuli lôpus kasutas suvekodu jälle nädal aega tuukrite grupp Stockholmist – koosseisus Rein Viira, Kristina Viira, Anton Viira, Margus Viira, Jonas Flogell, Per Arne Flogell, Eva Flogell, Gabriel Herdevall, Britt-Marie Herdevall, Joanna Herdevall, Marie Malmqvist, Rut, Per Stigner.

Jüri Männiku sünnipäeva pidu suvekodu köögis, mis lôppes pôranda kokku varisemisega.

ELA juhatuse tegevusest

Juhatuse koosolek 1979-07-06: Otsustatakse juhatuse töö pearôhk panna suvekodu majandamise probleemi lahendamisele ja pikaaja tegevusplaani väljatöötamisele. Otsustatakse suvekodu tegevuse koordinaatoriks määrata Aho Rebas.