ELA tegevus 1980-1989

ELA tegevus 1980

Tjörni sild variseb kokku, olümpiamängud Moskvas ja Tallinnas, Reagan USA presidendiks, ”Solidaarsus” Poolas, ”nelja jôuk” Hiinas vangistatakse, ESTO 80 Stockholmis, skautide laager Vikerkaare Metsakodus, 40 haritlase kiri Eestis, XIX üldlaulupidu Tallinnas

Nagu tavaliselt kasutas ELA suvekodu ETL suurpere, seekord juunis ja augustis.

Suurpere lapsed väljasôidul Ramsviki looduskaitsealale

Osavôtjad olid:

Aho Rebas, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jüri Männik, Leena Männik, Kristian Männik, Tiina Männik, Enn Vasur, Lenna Vasur, Fabian Vasur, Jonas Vasur, Johanna Vasur, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Jaagup Perem, Kaie Perem, Toomas Perem, Kristian Perem, Jaak Maandi, Katrin Maandi, Mart Maandi, Karl Maandi, Peeter Maandi, Karin Maandi, Gert Hirsch, Raija Hirsch, Jaan Hirsch, Heli Hirsch, Mati Nurk, Tiiu Nurk, Johan Nurk, Linda Nurk, Nicke Riisenberg, Mare Riisenberg, Leena Riisenberg, Linda Riisenberg, Tiina Randes, Rein Peeter Randes, Marje Tui-Lund, Ell Rebas, Tom Rebas, Robert Rebas, Alma Kallang, Juhan Kallang.

Tuukrite grupp perekond Viira juhtimisel külastas suvekodu augusti keskel.

Suurpere koguneb söögiajaks suvekodu ôuel

ELA tegevus 1981

Inglismaa kroonprints Charles abiellub Diana Spenceriga, vôitlus Alta-jôe tuleviku kohta, NL allveelaev U 137 karile Karlskrona juures, Anwar Sadat tapetakse, Metroo seminar Rootsis, Jüri Kukk hukkus Venemaa vanglas, Mart Nilklus vangistatud

ETL suurpere oli seekord vähe väiksem kui tavaliselt. Kôik osavôtjad ei viibinud suvekodus samal ajal.

Osavôtjad olid Aho Rebas, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jüri Männik, Leena Männik, Kristian Männik, Tiina Männik, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Arvo Haablahe, Inger Andersson, Rein Lepik, Evi Lepik, Matti Lepik, Urmas Lepik, Meeri Lepik, Ell Rebas, Tom Rebas, Clara Rebas, Leo Rebas, Tiiu Nurk, Mati Nurk, Johan Nurk, Linda Nurk, Gert Hirsch, Raija Hirsch, Jaan Hirsch, Heli Hirsch, Jaagup Perem, Kaie Perem, Toomas Perem, Kristian Perem. Oma mootorpaadiga tuli külla perekond Avasalu – Andres, Katrin, Peeter, Linda ja Henrik. Külas käisid ka Kallangud ja Harjulad Uddevallast.

Edaspidi enam ei toimunud pikemat ETL suurpere kogunemist, vaid osa huvilistest tulid kokku paaril nädalalôpul igal suvel.

Pidu on käimas köögis – Aho Rebas, Juhan Kallang, Alma Kallang, Meeta Harjula.

Praktilised tööd, mis said suvel tehtud, olid:

Telefoni ühendus parandatud – juhe oli katki läinud. Osteti uus punane telefon. Sauna pôrandale valmistati uued restid. Sauna pandi duss ja uus veepaak. Peamaja katus sai parandatud. Pandi uste sulgemise vedrud saunas ja köögis. Palju küttepuid saadud metsast. Puukuur sai uue katuse. Köögi puupliit sai korda tehtud ja peamaja korsten pühitud. Parandati mängumaja aknaid.

1981-06-27 toimus suvekodus Eesti Üliôpilaste Seltsi Göteborgi Koonduse suvepäev. Osavôtjad olid Aho Rebas, Juhan Bersmann, Mart Mägi, Birgitta Mägi, Jüri Helberg, Felix Aasma, Roald Volmer, Uno Ong, Karin Aasma.

ELA tegevus 1982

IFK Göteborg vôidab UEFA karika, Koivisto Soome presidendiks, Falklandi saarte sôda, PLO lahkub Liibanonist, Monaco printsess Grace sureb autoônnetuses, Ingrid Bergman ja Leonid Breznjev surevad, allveelaevade jaht Stockholmi saarestikus

Tavalised suurpere kokkutulekud olid ümber kujunenud nädalalôpu-üritusteks, millest suuremad olid Jaaniôhtu ja vähjapidu. Osavôtjad tulid peamiselt Göteborgist.

Professor Vello Salo külastamas suvekodu

Jaaniôhtu tähistamisest vôtsid osa Aho Rebas, Ene-Mai Rebas, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Jaagup Perem, Kaie Perem, Toomas Perem, Kristian Perem, Nicke Riisenberg, Mare Riisenberg, Leena Riisenberg, Linda Riisenberg, Paavo Vöörmann, Helle-Mai Vöörmann, Rein Lepik, Evi Lepik, Urmas Lepik, Meeri Lepik ja Matti Lepik.

Vähjaôhtust septembris vôtsid osa perekonnad Rebas (x3), Avasalu, Riisenberg, Kamarik, Lepik, Perem, lisaks Mall ja Daniela Ranna, Els ja Louise Raal koos sôprade Anna ja Matilda Segerstadiga.

Vähjaôhtu ELA suvekodu köögis 1982 – Rein Lepik, Evi Lepik, Kaie Perem, Hain Rebas, Mare Riisenberg, Jaagup Perem, Tiina Rebas, Nicke Riisenberg, Els Raal, Mall Ranna, Andres Kamarik, Katrin Avasalu

ELA tegevus 1983

AIDS levib, olümpiamängud Los Angelesis, Carl Lewis kiirjooksja, Estival 83 Göteborgis, NL tulistab alla Korea jumbojeti Vaiksel Ookeanil, USA vallutab Grenada, Neeme Järvi Göteborgi Sümfoonikute peadirigent

Kevadist hooaega suvekodus alustati Volbriôhtu tähistamisega 1983-04-30.

Osavôtjad olid perekonnad Rebas (x2), Lepik, Rodéhn, Riisenberg, Nômm ja Avasalu.

Suvel suuremat tegevust ei toimunud Sämstadi suvekodus, kuna peamised aktiivsed tegelased korraldasid eestikeelset suvekodu Ojamaal – peale ideoloogilist vôitlust eesti keele vajalikkuse kohta suvekodudes Eesti Abi Suvekodude Kuratooriumi juhtkonnaga.

ELA tegevus 1984

Michael Jackson kuulus poplaulja, talve-olümpiamängud Sarajevos, Gunde Svan suusameister, Indira Gandhi tapetakse, Desmond Tutu saab Nobeli rahupreemia, ESTO Torontos, vabadusristlemine Läänemerel

Sel aastal olid peamised ELA suvekodu ja endised ETL suurpere tegelased seotud ESTO 84 pidustustega Torontos, mispärast tegevus suvekodus oli väga tagsihoidlik.

Augustis korraldas Ell Rebas oma poja Tomi sünnipäeva peo, millest vôttsid osa hulk Rebaseid ja lisaks Mare, Alaaddin ja Gülperi Erdis. Kohal oli ka koer Chips.

ELA tegevus 1985

Gorbatjov N Liidu juhiks, Tage Erlander ja Tage Danielsson surevad, sôda Pôhja-Iirimaal, XX üldlaulupidu Tallinnas,

Jaanipäeva tähistamisest vôtsid osa Aho Rebas, Aita Päts, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Epp Anderson, Leena Männik, Jüri Männik, Kristian Männik, Tina Männik, Ell Rebas, Rein Roog.

Muu tegevus oli väga tagsihoidlik. Oli mõõnaaeg nii ELA kui suvekodu tegevuses. Suvekodu hooned olid korrastamata ja osalt lagunemas.

ELA tegevus 1986

Reefat El Sayed kurikuulus ärimees, Olof Palme môrvatakse, Tjernobyli katastroof, glasnost ja perestroika N Liidus, Estival 86 Lôuna-Rootsis, USA pommitab Liibüat

Jaaniôhtu pidustustest vôtsid osa Aho Rebas, Aita Päts, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jaak Jüriado, Anu Jüriado, Anne Jüriado, Aime Jüriado, Evi Lepik, Rein Lepik, Urmas Lepik, Meeri Lepik, Matti Lepik, Jaagup Perem, Kaie Perem, Kristian Perem, Toomas Perem, Mart Mägi, Birgitta Mägi, Hans Aasa, Tiina Aasa, Katrin Aasa, Marika Aasa, Toomas Ello, Helmo Ello, Ankie Andersson.

1986-09-27 toimus suvekodus ELA koosolek, kus lähtudes hoonete viletsast olukorrast arutati suvekodu tulevikku – kas remontida vôi likvideerida? Nagu tavaliselt mängiti tennist, käidi saunas ja pidutseti ôhtul. Osavôtjad olid Aho Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Jaak Jüriado, Hans Aasa, Tiina Aasa, Katrin Aasa, Linda Avasalu, Mart Mägi, Birgitta Mägi, Nicke Riisenberg, Linda Riisenberg.

ELA juhatuse tegevusest

Peakoosolek 1986-06-21: Jaak Jüriado informeerib suvekodus toimunud tegevuse kohta. Suvekodu on peamiselt kasutatud lasteperekondade poolt, kes suurpere vormis on jatkanud eestikeelse suvekodu tegevust. Suvekodu on ka olnud välja üüritud rootsi gruppidele, nagu Uddevalla Fältbiologer ja Sämstad-Barkedal fritidsförening.

Kuna suvekodu majad on lagunemise hädaohus, arutatakse erinevaid vôimalusi edaspidiseks tegevuseks. Arutatakse ka suvekodu müümist ja sellega seoses olevaid probleeme. Hain Rebas on palunud Heino Riomari selgitada suvekodu vormilist staatust. Aho Rebas teatab, et teatud tingimustel oleks vôimalik toetust saada Göteborgi Barnhusfondist. Arutatakse mida tuleks teha rahaga, kui suvekodu müügile läheks. Pannakse ette ELA tare ehitamine kas Koitjärvel vôi Metsakodus. Arvatakse, et on raske leida uusi lasteperekondi, kes jatkaksid suurperede traditsioone Sämstadis.

ELA üldkoosolek 1986-09-27: Tegevuskava osas otsustatakse jätkata endises vaimus aasta lôpuni. Evald Soomägi, Hain Rebas ja Aho Rebas lubavad 13. oktoobriks koostada môeldavate liikmete nimekirja ja välja saata liikmemaksu maksmise meeldetuletused. Üldiselt arvatakse, et on tähtis informeerida ELA asutajaid, endisi huvilisi ja liikmeid ja et tuleks neile anda vôimalus liikmetena kaasarääkimiseks nüüd kui on oodata suuremaid muudatusi suvekodu kinnisvaraga. Arvatakse, et kôige sobivam lahendus oleks peamaja lammutamine ja asendamine keskse hoonega, mis sisaldaks söögisaali puupliidi vôi kaminaga, pesutoad, tualetid, katusealune veranda jms. Sellele lisaks vôiks ööbimiseks kasutada kümmekond lihtsamat taret (n.n. Friggebodi tüüpi). Arvatakse, et osanike tasud (à 20.000 kr ?) vôiksid katta suurema osa kuludest.

Aho Rebas esitab Lysekili linnarhitekti vastuse tema kirjale, kus selgub, et linnaarhitekt suhtub üldiselt positiivselt plaanitsetud muudatustele.

ELA tegevus 1987

Mathias Rust maandub Punasel turul Moskvas, seebikas Dallas televisioonis, relvastuse vähendamise leping, Eesti lipud Tallinna lauluväljakul, Eesti Muinsuskaitse Selts, IME ja MRP-AEG Eestis,

Kevadel – 25. märtsil – käis Hain Rebas rääkimas Lysekili linnaarhitekti Jarlöviga Sämstadi suvekodu überehitamise vôimaluste kohta. Jarlöv andis ”enam-vähem carte blanche, eeldusel, et tegevust oluliselt ei muudeta”.

Veel kirjutab Hain suvekodu külalisraamatus:

Ühtlasi tôin ära külalisraamatu, mis üle talve olnud Göteborgis, ning mille abil on rekonstrueeritud ELA liikmeskonda. Loodus on paksus märjas lumes. Ilus. Täiesti kindlasti elab maja all mingi loom – mäger? Jäljed on ilusti näha selles niiskes lumes.

Erakordselt vihmase suve tôttu toimus suvekodus ainult üks suurem pidu, nimelt:

1987-07-24 toimus suvekodus “Professori ja tema abikaasa ja laste Ameerikasse siirdumise kokkutulek ühes toetusfondi loomisega”. Tegemist oli Hain Rebase – koos perekonnaga – ärasaatmine aastapikkusele külalisprofessuurile Torontos. Oli, nagi ikka, tore pidu väljas lôkkeplatsil. Osavôtjad olid Aho Rebas, Aita Päts, Martin Rebas, Karin Rebas, Kadri Päts-Rebas, Hannes Päts-Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Karel Rebas, Johan Rebas, Anna Rebas, Evi Lepik, Rein Lepik, Urmas Lepik, Matti Lepik, Jaagup Perem, Kaie Perem, Hans Aasa, Tiina Aasa, Katrin Aasa, Marika Aasa, Helle-Mai Vöörmann, Paavo Vöörmann, Mati Nurk, Tiiu Nurk, Johan Nurk, Linda Nurk, Ell Rebas, Clara Rebas, Tom Rebas, Leo Rebas.

1987-08-08 töötasid Uno Ong ja Jüri Helberg puukuuri katuse uuendamisega. See oli vist Ongi ja eriti Jüri Helbergi suvekodu kordaseadmise mitmeaastase töö algus.

ELA juhatuse tegevusest

Peakoosolek 1987-01-31: Aho Rebas pani peakoosolekule ette kaks suunda suvekodu osas – likvideerida vôi üles ehitada. Sônavôttudest selgus, et puudus selgus kinnisvara seaduslikest alustest, muuhulgas on ostuleping teadmatus kohas. Koosoleku juhataja konstateeris, et keegi koosolijaist ei soovinud ELA kohest likvideerimist ja et praktiline alternatiiv Sämstadis on midagi muud kui suvekodu.

Koosolek otsustas, et juhatus kutsub kokku üldkoosoleku Göteborgis enne suve, eeldusega, et juhatus on selgitanud koosolekule esitamiseks: 1. Sämstadi suvekodu kinnisvara seaduslikud alused. 2. Maksustamise tingimused. 3. Mida ehitusseadus ja määrused ettekirjutavad suvekodule. Juhatus esitab üldkoosolekule päevakorra ja konkreetsed ettepanekud kinnisvara suhtes.

Juhatuse koosolek 1987-04-09: Aho Rebas esitas uusehituste plaane, mis tema ja Hans Seimre poolt valmistatud. Hain Rebase poolt tehtud rapport Lysekili linnaarhitekti Jarlöviga kohtumisest loeti ette. Aho Rebas esitas uusehituse kulude kalkulatsiooni – peahoone läheks maksma umbes 500.000 krooni.

ELA tegevus 1988

Solidaarsus vôimule Poolas, Eesti Vabariigi 70. aastapäev, Eestimaa laul Tallinnas, ESTO Melbourne´is, luuakse Rahvarinne, Väliseesti Muinsuskaitse Selts, öölaulupeod, ERSP, Mart Niklus vabastatakse

Alates aprillist käisid Uno Ong ja Jüri Helberg mitu korda suvekodus töötamas. Suvel on ehitatud uus katus sauna kaevule ja puukuurile. Mängumaja on värvitud ja katus on tôrvatud, sees on uued kardinad ja uued pildid seintel. Peamaja seina ja katust on parandatud. On tehtud uus pôrand ühes magamistoas ja on tehtud uus ukseraam trepikoja ja magamistoa vahel. Lipuvarras ja välislauad on värvitud.

Jaaniôhtul olid kohal vaid Anu ja Jaak Jüriado koos lastega Anne ja Aime Stockholmist ja Aho Rebas, Aita Päts ja Hannes ja Kadri Göteborgist. Hannesel ja Kadril oli läkaköha ja nad oksendasid iga päev! Oludest tingitud oli tagasihoidlik pidutsemine.

Suuremaks kokkutulekuks kujunes vähjaôhtu 1988-08-13, kus koos olid Aho Rebas, Aita Päts, Martin Rebas, Karin Rebas, Hain Rebas, Tiina Rebas, Anna Rebas, Mart Mägi, Robert Rebas, Hans Aasa, Tiina Aasa, Katrin Aasa, Kristian Aasa, Marika Aasa, Nicke Riisenberg, Jüri Helberg, Els Raal, Louise Raal-Ohlson, Helle-Mai Vöörmann, Paavo Vöörmann, Ell Rebas, Clara Rebas. Tegevuse kohta kirjeldatakse külalisraamatus: Mängumaja katus tôrvatud, saun, tennis, ujumine, seenel käimine, fotode näitus, eesti videofilmide vaatamine. Väliseesti Muinsuskaitse Seltsi Göteborgis asutamine, laulupidu. Öösel ujumine merehelenduses.

1988-10-16 käis suvekodu külastamas Göteborgi Eesti Seltsi juhatuse esindajad Heimar Suu ja Ülo Süld koos ELA esimehe Aho Rebasega. Arutati sôbralikult koostöövôimalusi ja isegi kokkulöömist Sämstadi ja Valgeranna suvekodude vahel. Mingit konkreetset tulemust siiski ei saavutatud.

ELA tegevus 1989

Göteborgi Eesti Kooli reis Eestisse, demokraatide tapmine Pekingis, Berliini müür lôhutakse, Havel Tsehhi president, Balti kett MRP aastapäeval, Kodanike Komiteede liikumine, Inter-liikumine

Veebruarist alates käivad Jüri Helberg ja Uno Ong korduvalt suvekodus töötamas. Esimene suurem projekt on köögipôranda täielik uuendamine. Pôrand on allüürnike – perekond Mäger – tegevuse tôttu mädanemas ja alla vajunud.

Suve jooksul kestab Jüri ja Uno pidev remonttöö, kalastamine ja suvitamine. Parandatakse aknaid, värvitakse maja. Sauna lakke pannakse elektrivalgustus, kuigi püsiv elekter veel puudub. Veepumbaga on tegemist – ei tööta korralikult.